Kế hoạch tổ Ngoại ngữ - TD - GDCD năm học 2019-2020

 

  TRƯỜNG THPT CHU VĂN THỊNH

TỔ NGOẠI NGỮ - THỂ DỤC – GDCD

Số: 01/KH-TCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                       Mai Sơn, ngày 09 tháng 09 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

GIÁO DỤC TỔ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019 -2020

 

Căn cứ Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc Ban hanh khung Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La;

Chỉ Thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 8 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành giáo dục;

Chỉ Thị số 13/CT-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh Sơn La Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành giáo dục tỉnh Sơn La;

          Công văn 1318 /SGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh từ năm học 2017 – 2018 ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La.

Số: 1591/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Sở giáo dục và đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020;

Số: 1609/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Sở giáo dục và đào tạo về hướng dẫn nhiệm vụ khảo thí và QLCLGD năm học 2019-2020;

Số: 1615/SGDĐT-T&KTQLCLGD ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Sở giáo dục và đào tạo về tổ chức thi học sinh giỏi năm học 2019-2020;

Số: 1616/SGDĐT-TTr ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Sở giáo dục và đào tạo về Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra năm học 2019-2020;

Thông báo số 544/TB-SGDĐT ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Kết luận Hội nghị đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019 - 2020.

Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2019-2020 của trường THPT Chu Văn Thịnh đã được các cấp phê duyệt.

Tổ Ngoại Ngữ-Thể Dục-GDCD ban hành Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2019-2020

 

 

PHẦN I.

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG

 

I. Đội ngũ giáo viên

* Tổ có 15 thành viên gồm bộ môn Tiếng Anh, Thể dục và Giáo dục công dân.

    Nam: 06; nữ: 09

* Về trình độ, 100% đạt chuẩn và 15 đồng chí trình độ đại học.

              + Thạc sỹ: 01 đ/c

             + Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh: 01 đ/c

              + GV dạy giỏi cấp trường: 01 đ/c

             + Đảng viên: 09 đ/c

             +  Trình độ năng lực Ngoại Ngữ được đánh giá theo khung tham chiếu Châu Âu:

                   C1: 01                  B2: 06                 

   + Kết quả đã đạt được trong năm học 2018 – 2019:

* Chất lượng dạy và học: 100% GV hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, chất lượng giảng dạy các bộ môn trong tổ đạt trên 80% từ TB trở lên.

+ 15/15 đ/c đạt LĐTT trong đó: 01 được công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 02 đ/c Giám đốc Sở GD & ĐT tặng giấy khen; 01 đ/c được BCH Công đoàn ngành GD&ĐT tặng giấy khen, 01 được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

* Tinh thần thái độ, ý thức tổ chức kỉ luật:

+ Luôn thực hiện tốt các quy định do nhà trường, do Sở GD và Bộ GD&ĐT đề ra.           

+ Không ngừng học hỏi và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ chính trị.

+ Hưởng ứng và tham gia tích cực, nhiệt tình với các công tác đoàn thể trong trường và ngoài xã hội.

+ Có ý thức thức tổ chức kỉ luật tốt, không vi phạm pháp luật.

II. Học sinh

- Chất lượng bộ môn Tiếng Anh đảm bảo tỉ lệ % theo đăng kí đầu năm học;

- Từng bộ môn giáo viên đã khảo sát, phân loại theo lực học của học sinh để có kế hoạch bù đắp kiến thức cho học sinh theo lớp, theo khối.

II. Chương trình

1. Thuận lợi trong việc thực hiện

- Tổ  nhận được sự lãnh chỉ đạo của Chi bộ nhà trường, ban giám hiệu nhà trường, ban chuyên môn và sự phối hợp tạo điều kiện giúp đỡ của các tổ chức đoàn thể trong trường trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch

- Đa số các đồng chí giáo viên trong tổ đều là giáo viên trẻ, đầy nhiệt huyết và được tiếp xúc với phương pháp dạy học mới.Có phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề, có trách nhiệm, nhiệt tình với công việc, đoàn kết giúp đỡ nhau, có tinh thần học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Giáo viên lại được bồi dưỡng thường xuyên qua các chu kì do Sở Giáo dục & Đào tạo, nhà trường tổ chức. 

- Mạng internet toàn cầu ngày càng phổ biến rộng rãi, thuận lợi cho giáo viên trong việc giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và tìm kiếm tài liệu giảng dạy.

- Có sự phối kết hợp chặt chẽ của các đoàn thể và các tổ chuyên môn trong nhà trường. Đa số phụ huynh quan tâm đến việc học tập của con em. Đa số học sinh các em đa số đều ngoan.

2. Khó khăn trong việc thực hiện

- Việc đổi mới phương pháp dạy và học theo định hướng phát triển năng lực còn gặp nhiều khó khăn do một số giáo viên chưa bắt nhịp được với sự thay đổi, tư tưởng ngại thay đổi. Học sinh quen lối học thụ động nên khả năng tự học còn yếu. Đa số các giáo viên chưa thực sự đổi mới phương pháp dạy học trong tất cả các tiết học.Việc xây dựng chuyên đề áp dụng vào giảng dạy còn chiếu lệ, chưa hiệu quả. Sinh hoạt chuyên môn còn hình thức hiệu quả chưa được cao. Việc tích hợp các nội dung chưa triệt để. Một số giáo viên trong tổ chưa thành thạo với việc ứng dụng công nghệ thông tin.

- Trang thiết bị để phục vụ cho việc dạy học ứng dụng công nghệ thông tin như: phòng máy riêng phục vụ cho việc giảng dạy tất cả các môn học khác bằng bài giảng điện tử, máy chiếu projector chưa có.

- Chất lượng HS đầu vào còn thấp, chưa thực sự đồng đều ở trong lớp, giữa các lớp, các khối lớp, một số HS năng lực tư duy còn yếu. Một số học sinh chưa có ý thức tự giác trong học tập và rèn luyện, còn nghỉ học đi chơi điện tử, bi a....

- Một số ít phụ huynh phó mặc con em cho nhà trường, chưa thực sự phối kết hợp với nhà trường trong việc giáo dục toàn diện cho các em.

 

PHẦN II.

MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU

 

I. Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu 1: Xây dựng đội ngũ giáo viên có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh; Thực hiện tốt quy chế chuyên môn - nghiệp vụ, giờ giấc lao động, tích cực đổi mới PPDH, PP KT-ĐG. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua của Ngành;

Mục tiêu 2: Nâng cao chất lượng giáo dục học sinh.

Mục tiêu 3: Tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất

II. Các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể

1. Chỉ tiêu về đội ngũ cán bộ giáo viên

*  GVDG  và GVG các cấp; GV cấp tỉnh :

- Giáo viên giỏi cấp trường: 02

-  Giáo viên giỏi cấp tỉnh: 01

          * Xây dựng đội ngũ có nghiệp vụ sư phạm vững vàng và có trình độ chuyên môn chuẩn và trên chuẩn.

           - Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Không ngừng đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh.

            - Xây dựng đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn tốt; có nghiệp  vụ   sư phạm vững vàng, có khả năng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 

  Chỉ tiêu

100% giáo viên tham gia có hiệu quả các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ do Sở GD-ĐT, nhà trường, tổ chuyên môn tổ chức.

100% giáo viên có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

100% giờ dạy đạt từ TB trở lên trong đó 50% trở lên đạt giờ dạy khá giỏi.

 Tổ đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

*   Thực hiện xây dựng chuyên đề, đổi mới PPDH, PP KT-ĐG.

- Mỗi môn đưa vào giảng dạy các chủ đề đã xây dựng có hiệu quả từ những năm trước.

- Tập trung xây dựng chuyên đề ôn tập thi THPT Quốc gia, ôn thi học sinh giỏi (nếu có). Các chuyên đề phải được bàn bạc thảo luận, kiểm định trong tổ nhóm chuyên môn trước khi thực hiện. Sau khi thực hiện phải đánh giá rút kinh nghiệm. Dự kiến 2 chuyên đề/ kỳ/ môn.

- Mỗi Gv soạn thêm 10% giáo án đổi mới/ năm

- Mỗi môn thực hiện dạy học trải nghiệm sáng tạo theo hướng dẫn với những nội dung phù hợp. (Mỗi giáo viên phải thực hiện ít nhất 4% tổng số tiết).

 *Kế hoạch, chỉ tiêu sử dụng ĐDDH:  Chỉ tiêu:  100% GV sử dụng đồ dùng đầy đủ trong các tiết dạy (với những tiết đã có thiết bị).

 *Thực hiện quy chế  chuyên môn:

- Chuẩn bị bài dạy: 100% giáo viên chuẩn bị đầy đủ GA, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập trước khi lên lớp.

- 100% Gv hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài đầy đủ, hiệu quả.

 - Giảng dạy trên lớp: 100% giáo viên thực hiện nghiêm túc giờ giấc lên lớp, giảng dạy đầy đủ nội dung không cắt xén chương trình, phương pháp phù hợp, tác phong sư phạm mẫu mực, thực hiện nghiêm túc theo công văn số 1318/SGDĐT-GDPT ngày 28 tháng 8 năm 2017 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh và công văn 1591/SGDĐT-GDTrH  ngày 03.9.2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020.

*Kế hoạch thanh, kiểm tra GV:

 Chỉ tiêu

- Dự kiến thanh tra toàn diện từng mặt: Tháng 10: 01 đ/c, tháng 11: 2 đ/c: tháng 1: 2 đ/c, tháng 2: 2 đ/c, tháng 3: 1 đ/c.

- Dự giờ ít nhất 1 lần/GV/kì , kiểm tra hồ sơ sổ sách: Ít nhất 2 lần/tháng/GV

 *Dạy bù đắp kiến thức: Chỉ tiêu: 100% giáo viên môn Tiếng Anh và GDCD dạy bù đắp kiến thức; Môn Tiếng Anh (12% /tổng số tiết/ lớp/năm; GDCD 7%/tổng số tiết/lớp/năm và đạt hiệu quả cao.

          *Bồi dưỡng HSG: Không có

 *Dạy học môn tự chọn:

 Chỉ tiêu: 100% GV thực hiện nghiêm túc theo PPCT đã được duyệt và thống nhất.

          * Ngoại khoá:  Phối hợp với các tổ chuyên môn trong nhà trường Tổ chức ngoại khóa chuyên môn vào tháng 12/2019.

           *Tổ chức hoạt động GDNGLL: Hoạt động GDNGLL thực hiện giảng dạy theo tháng: Mỗi tháng 2 tiết. Yêu cầu giáo viên tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh và thực hiện các nội dung lồng ghép (phải thể hiện trên giáo án). GV được phân công: Nguyễn Thanh Nga, Nguyễn Văn Chi.

* Đăng kí danh hiệu thi đua

+ Tổ chuyên môn:  Tổ Lao động tiên tiến

+ Cá nhân: (Bản đăng kí cụ thể (Phụ Lục 4)

Năm học

Tổng số CBGV

Danh hiệu TĐ đạt được

(PL2)

Giáo viên dạy giỏi các cấp

Số SKKN

(PL3)

LĐTT

CSTĐCS

CSTĐ cấp tỉnh

Trường

Huyện

Tỉnh

2019-2020

15

15

2

0

02

0

01

5

 

2. Chỉ tiêu về học sinh (Chỉ lấy chỉ tiêu về học lực)

- Chỉ tiêu điểm thi THP Quốc gia ( Mức điểm trung bình cần đạt): Môn Tiếng Anh 3,0 điểm , môn GDCD 5,17 điểm.

- Chỉ tiêu học lực

a, Môn Tiếng Anh

Khối lớp

Số HS

 

HỌC LỰC

 

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

Tổng K10

490

Số lượng

6

78

219

187

0

%

1,2

15,9

44,5

38,4

0

Tổng K11

406

Số lượng

10

67

194

135

0

%

2,5

16,5

47,8

33,3

0

Tổng K12

291

Số lượng

17

95

117

62

0

%

5,8

32,6

40,2

21,3

0

Tổng 3 khối

1187

Số lượng

33

240

530

386

0

%

2,8

20,2

44,7

32,5

0

b, Môn GDCD

Khối lớp

Số HS

 

HỌC LỰC

 

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

Tổng K10

490

Số lượng

39

344

107

0

0

%

8,0

70,2

21,8

0

0

Tổng K11

406

Số lượng

39

279

88

0

0

%

9,8

68,7

21,7

0

0

Tổng K12

291

Số lượng

43

219

29

0

0

%

18,4

75,3

10,0

0

0

Tổng 3 khối

1187

Số lượng

191

521

417

0

0

%

16,9

46,2

36,9

0

0

 

c, Môn TD

Khối lớp

Số HS

 

HỌC LỰC

 

Đạt

Chưa đạt

Tổng K10

490

Số lượng

490

0

%

100

0

Tổng K11

406

Số lượng

271

0

%

100

0

Tổng K12

291

Số lượng

291

0

%

100

0

Tổng 3 khối

1187

Số lượng

1189

0

%

100

0

 

d, Môn GDQP

Khối lớp

Số HS

 

HỌC LỰC

 

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

Tổng K10

490

Số lượng

151

288

51

0

0

%

30,8

58,8

10,4

0

0

Tổng K11

406

Số lượng

182

191

33

0

0

%

44,8

47,0

8,1

0

0

Tổng K12

291

Số lượng

137

126

38

0

0

%

43,6

46,7

9,6

0

0

Tổng 3 khối

1187

Số lượng

460

615

112

0

0

%

38,8

51,8

9,4

0

0

 

3. Chỉ tiêu về các Tổ chức, Đoàn thể Nhà trường

* Công  Đoàn:

- Tổ: Tổ công đoàn xuất sắc

- Cá nhân: 100% đạt đoàn viên từ khá trở lên.

- Đề nghị công đoàn ngành khen: 02 đoàn viên

- Danh hiệu “giỏi việc nước đảm việc nhà”: 02 đoàn viên

4. Cơ sở vật chất (cần có để thực hiện kế hoạch)

- Cần có phòng chức năng để dạy kĩ năng nghe cho học sinh. Cần có thêm máy tính, máy chiếu để hỗ trợ trong công tác giảng dạy và học tập.

          III. Giải pháp:

          - Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, quán triệt triển khai đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Bộ, Sở và nhà trường tới từng thành viên của tổ chuyên môn.

          - Đổi mới sinh hoạt chuyên môn của tổ chuyên môn thông qua hoạt động nghiên cứu bài học. Tăng cường hoạt động dự giờ thăm lớp, bồi dưỡng giáo viên kiến thức, kỹ năng về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá.

          - Đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá. Chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch đổi mới phương pháp và kiểm tra đánh giá ngay từ đầu năm học.

          - Khuyến khích động viên và phân công giáo viên tham gia bồi dưỡng nâng cao năng lực và phương pháp dạy học (đặc biệt môn Tiếng Anh) theo kế hoạch của Sở GD tổ chức.

          - Giao chỉ tiêu chuyên môn cho từng giáo viên. Đặc biệt là chỉ tiêu thi THPT Quốc Gia.

          - Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch đổi mới phương pháp của từng giáo viên.

          - Kiểm tra đánh giá năng lực giáo viên qua việc ra đề và giải đề thi THPT QG

          - Yêu cầu giáo viên thường xuyên phân loại học sinh và xây dựng kế hoạch dạy bù đắp kiến thức cho học sinh đặc biệt là học sinh yếu kém và tổ trưởng giám sát việc thực hiện kế hoạch của từng giáo viên.

 

PHẦN III.

KẾ HOẠCH DẠY HỌC BỘ MÔN

          I. Phân phối chương trình (phụ lục 1)

          II. Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá

  1. Chủ đề (Phụ lục 2)

          2. Đổi mới phương pháp dạy học

          - Các tiết áp dụng PPDH tích cực được tổ chuyên môn  xây dựng, tổ chức giảng dạy và rút kinh nghiệm theo hướng nghiên cứu bài học (Phụ lục 2)

          - Các tiết đổi mới PPDH do cá nhân đăng kí (Phụ lục 3)

          3. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo (Phụ lục 3)

          4. Đổi mới kiểm tra đánh giá (Phụ lục 3)

          6. Bồi dưỡng HSG, phụ đạo HS yếu, kém.

          - Yêu cầu giáo viên nâng cao ý thức, tinh thần tự nguyện, trách nhiệm trong việc phụ đạo học sinh yếu kém, dạy bù đắp kiến thức.

          - Yêu cầu giáo viên tự nguyện phụ đạo ngay từ đầu năm. Đầu tuần đăng kí tiết dạy với chuyên môn (điền vào bảng niêm yết trong phòng hội đồng) Hàng tuần, tháng chuyên môn kiểm tra , tổng hợp và đánh giá việc chất  lượng, tiến độ thực hiện.

- Căn cứ vào kết quả khảo sát, tổ chức cho giáo viên dạy bù đắp kiến thức để học sinh có kiến thức kỹ năng cơ bản, đáp ứng nhu cầu học tập. Mỗi Gv phải thực giảng  dạy  đạt số tiết tối thiểu theo quy định. (Nếu học sinh chưa đạt được mức nhận thức cơ bản thì phải bố trí dạy thêm tiết)

Dự kiến số tiết tối thiểu: Môn Tiếng Anh 13 tiết /1 lớp/năm. Môn GDCD 3 tiết/ lớp/năm.

          7. Thi Giáo viên giỏi, thao giảng, khảo sát năng lực giáo viên, Bồi dưởng nâng cao trình độ.

Thi Giáo viên giỏi: (theo kế hoạch của chuyên môn)

+ Đăng ký thi giáo viên giỏi cấp trường từ đầu năm (02 đồng chí: Minh (TA), Nga (TD)

 +Tổ chức thi giảng, thi năng lực, sáng kiến dự (Theo lịch của chuyên môn).

Khảo sát năng lực giáo viên: (theo kế hoạch của chuyên môn)

+ Thời gian tổ chức: tháng 9/2019

+ Tổ chức kiểm tra tập trung

+ Hình thức: Giải bài thi, chấm bài, thông báo kết quả

+ Lấy kết quả  khảo sát để đánh giá kết quả BDTX và  làm một căn cứ  xem xét phân công nhiệm vụ.

Bồi dưỡng nâng cao trình độ:  Môn Tiếng Anh: 01 giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo viên Tiếng Anh, 02 giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao phương pháp dạy học, 01 giáo viên đăng kí đào tạo sau đại học; môn Thể dục: 01 giáo viên đăng kí lớp bồi dưỡng quốc phòng an ninh; 01 giáo viên tham gia lớp trung cấp LLTC.

8. Sinh hoạt tổ chuyên môn, sinh hoạt chuyên môn cụm trường.

a. Sinh hoạt chuyên môn

+ Thời gian: 2 tuần/ lần.

+ Hình thức: Sinh hoạt tập trung, thực hiện theo hướng dẫn của các nhóm môn.

  + Nội dung:

- Nâng cao nhận thức về đổi mới phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm phát huy năng lực, phẩm chất của học sinh. Thảo luận cách thức áp dụng cụ thể vào quá trình dạy học, vào bài học cụ thể đảm bảo các giáo viên đều có nhận thức đúng và áp dụng hiệu quả, đúng hướng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của mình.

- Thảo luận các bài sắp dạy trong kế hoạch dạy học; thống nhất những nội dung điều chỉnh tài liệu, đảm bảo tài liệu dạy học phù hợp với đặc điểm của học sinh, phù hợp với địa phương, phù hợp với mục tiêu thi cuối cấp.

- Tập trung cao độ trong việc xây dựng các chuyên đề ôn tập, thảo luận trao đổi về phương pháp ôn thiTHPT Quốc gia, phương pháp dạy học để đáp ứng kỳ thi THPT Quốc gia và phấn đấu đạt vượt chỉ tiêu chất lượng thi THPT Quốc gia với từng môn.

- Tìm hiểu các kỹ thuật dạy học tích cực, thảo luận việc áp dụng vào các giờ học cụ thể, đảm bảo các giáo viên đều có ý thức và biết cách áp dụng các kỹ thuật dạy học tích cực trong việc giảng dạy trên lớp, đem lại nhiều giờ dạy chất lượng, tạo hứng thú cho người học.

- Thảo luận, thống nhất nội dung, địa chỉ, cách thức dạy học lồng ghép, tích hợp; cách thức tổ chức hoạt động học tập trên lớp, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo gắn với nội dung chương trình bộ môn.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của học sinh; trao đổi kinh nghiệm đánh giá quá trình và kết quả học tập của học sinh; kinh nghiệm tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho hoạt động tự học, tự quản của học sinh.

- Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị bài học áp dụng phương pháp dạy học tích cực; tổ chức dạy học và dự giờ; phân tích thảo luận và đánh giá bài dạy minh họa của giáo viên theo hướng phân tích hoạt động học tập của học sinh; cùng suy ngẫm và vận dụng để hướng dẫn hoạt động học của học sinh. Mỗi nhóm chuyên môn xây dựng tối thiểu 01 kế hoạch bài học/môn/học kì (theo hướng nghiên cứu bài học).

- Mỗi môn ít nhất 1 sản phẩm bài giảng elearning và khuyến khích tham gia cuộc thi tìm kiếm đại sứ elearning. Mỗi giáo viên xây dựng ít nhất 1 đề kiểm tra để xây dựng ngân hàng đề thi (không tính đề kiểm tra định kì). Nhóm môn Tiếng Anh và GDCD xây dựng 100 câu hỏi tập trung vào khung nhận biết và thông hiểu (trong đó 40% nhận biết).

 b. Sinh hoạt cụm chuyên môn: Thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch của cụm chuyên môn

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Sở và sự thống nhất của cụm chuyên môn. Trong từng đợt phân công các tổ (nhóm) chuyên môn trong cụm thiết kế giáo án và cử giáo viên dạy minh họa; mỗi môn tổ chức dạy minh họa ít nhất 3 tiết/3 khối lớp; mỗi trường trong cụm cử tham gia dạy minh họa ít nhất 01 môn.

          9.  Sinh hoạt chuyên môn trên “Trường học kết nối

Chỉ đạo và hướng dẫn giáo viên, học sinh tham gia hiệu quả các hoạt động trên “Trường học kết nối

+ Tham gia các chủ đề Sinh hoạt chuyên môn do Sở GD&ĐT tổ chức trên “Trường học kết nối”: GV đăng nhập tham gia các khóa học, trao đổi sinh hoạt chuyên môn theo tổ/nhóm chuyên môn tại trường hoặc theo cụm trường. Mỗi nhóm chuyên môn lựa chọn và nộp tối thiểu: 02 sản phẩm/môn/trường lên “Trường học kết nối” theo hạn quy định trên trang.

+ Tải các video thí nghiệm trên “Trường học kết nối”phục vụ cho hoạt động dạy học trong năm học.

+ GV hướng dẫn HS tham gia các khóa học/chủ đề/bài học do giáo viên tạo ra trong Không gian trường học; tham khảo các tài liệu, đề thi tham khảo trong thư viện học liệu và đề thi, luyện thi THPT quốc gia,tham gia cuộc thi sử dụng kiến thức liên môn giải quyết vấn đề thực tiễn, khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học trên “Trường học kết nối”, thực hiện biên soạn đề thi trực tuyến.

10. Tham gia, tổ chức các cuộc thi

          - Chỉ đạo giáo viên và học sinh tham gia các cuộc thi của các cấp, các ngành, nhà trường tổ chức:

Cuộc thi thiết kế bài giảng e-learning, tìm kiếm đại sứ e-learning….

Thi Giáo viên giỏi cấp tỉnh

Tham gia thiết kế đồ dùng dạy học

 11. Kiểm tra công tác chuyên môn. (Thực hiện theo kế hoạch kiểm tra chuyên môn)

            - Kiểm tra tổ chuyên môn.

            - Kiểm tra hồ sơ chuyên môn chung của trường: Kế hoạch chuyên môn, sổ ghi đầu bài, học bạ, SĐL.

            - Kiểm tra giáo viên: Dự giờ, hồ sơ, giáo án, thực hiện quy chế chuyên môn…

            - Kiểm tra các hoạt động chuyên môn:, HĐGDNGLL, việc thực hiện giáo dục lồng ghép.

 

IV.KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG

I. Kế hoạch tháng 8/ 2019

1. Sinh hoạt chuyên môn:

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

GV cốt cán tập huấn tại tổ chuyên môn

17-19/8

2.Các nhiệm vụ khác

 

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian

1

Sắp xếp và ổn định lớp 10

Ban tuyển sinh, GVCN,

1-15/8

2

Bồi dưỡng chuyên môn hè

GV cốt cán các nhóm tập huấn tại Sở

Cán bộ quản lý

GV toàn trường

15-18/9

 

21-22/9

23-25/8

3

Lập các loại hồ sơ sổ sách theo quy định

Cả tổ

26/8-15/9

4

Xây dựng và lập kế hoạch tổ chuyên môn; Phân phối chương trình, GV hoàn thành kế hoạch cá nhân.

TTCM và các giáo viên

26/8-15/9

5

GVCN cho HS đăng ký  và mượn SGK

GVCN

26/8

6

 Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên và các, kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.

GV, Tổ trưởng, Ban CM

15/8-10/9

7

 Rà soát cơ sở vật, thiết bị dạy học, đề xuất mua bổ sung đề phục vụ cho năm học mới

CB thiết bị, TT, Đ/c Chung

15/8-10/9

8

Triển khai các quy chế, quy định về chuyên môn, các văn bản hướng dẫn chỉ đạo

GV toàn trường

12-16/8

Cập nhật và triển khai kịp thời trong giao ban

9

Phân công giảng dạy

Cả tổ

10-15/8

10

Tham gia bồi dưỡng nâng cao năng lực, và nâng cao phương pháp giảng dạy

Môn Tiếng Anh

02/7 đến 15/8

 

II. Kế hoạch tháng 9/ 2019

  1. Sinh hoạt chuyên môn

Môn Tiếng Anh

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Chuyên đề Đọc hiểu văn bản

13

2

Thảo luận, xây dựng giáo án đổi mới bài Unit 2: A-Reading (Tiếng Anh lớp 12)

20- 27

 

Môn GDCD

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Chủ đề: Các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây

13

2

Thảo luận, xây dựng chuyên đề ôn THPTQG

20- 27

 

2.Các nhiệm vụ khác

* Giáo viên:

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian

2

Hoàn thiện việc xây dựng các kế hoạch

GVCN

5-15/9

3

Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ

TTCM

Trong tháng

5

Thực hiện giảng dạy HDNGLL và GDHN tháng 9

GV được phân công

22/9

6

Đăng kí thi GVG cấp trường, thi Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết các tình huống thực tiễn, học tích hợp theo chủ đề.

GVBM,GVCN

21/9

7

Khảo sát chất lượng học sinh 3 khối

CM, GV,HS

11-14/9

8

Đăng kí chỉ tiêu chuyên môn, các danh hiệu thi đua

GVBM,GVCN

20-25/9

8

Khảo sát năng lực giáo viên

BGH, GV

20-25/9

9

Tiếp tục xây dựng và thực hiện các chuyên đề dạy học bám sát mục tiêu thi THPT Quốc gia.

Các tổ, nhóm môn

Trong tháng

10

Kiểm tra hồ sơ giáo án

Cả tổ

Trong các buổi họp tổ

11

Sinh hoạt chuyên môn

Cả tổ

2 lần trong tháng

III. Tháng 10/2019

  1. Sinh hoạt chuyên môn

Môn Tiếng Anh

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Thảo luận xây dựng Chuyên đề ôn thi THPTQG:

13

2

Thảo luận xây dựng Chuyên đề ôn thi THPTQG:

20- 27

 

Môn GDCD

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Thảo luận xây dựng Chuyên đề ôn thi THPTQG:

13

2

Thảo luận xây dựng Chuyên đề ôn thi THPTQG:

20- 27

 

  1. Các nhiệm vụ khác

* Giáo viên

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian

1

Tổ chức hội khỏe phù đổng cấp trường

Nhóm môn TD

Thi cấp trường tháng 10

2

Thi Gv dạy giỏi cấp trường

Tổ trưởng chuyên môn, GV đăng ký

Từ 14 đến 20/10

3

Thực hiện các chuyên đề các tổ đăng ký, xây dựng (nếu có)

TTCM và GV

Trong tháng

 

4

Tổ chuyên môn dự giờ, kiểm tra nội bộ theo kế hoạch KT nội bộ (1/6 thành viên).

TT và TPCM

Trong tháng

 

5

Thực hiện giảng dạy HDNGLL và GDHN tháng 10;, phụ đạo học sinh yếu, dạy bù đắp kiến thức

GV được phân công, GV đăng ký

Trong tháng

 

6

Tổ chức dạy thêm học thêm cho hs khối 12

GV được phân công

7/10

7

Thao giảng chào mừng 20/10

CM, GV

Xong trước 15/10

8

Họp tổ sinh hoạt chuyên môn, kiểm tra hồ sơ , giáo án

Cả tổ

2 lần trong tháng

9

Tham gia thực hành tại trường THPT Tô Hiệu

GV tham gia lớp bồi dưỡng

14 đến 15/10

IV. Tháng 11/2019.

  1. Sinh hoạt chuyên môn

Môn Tiếng Anh

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Thảo luận xây dựng Chuyên đề ôn thi THPTQG:

13

2

Thảo luận, góp ý xây dựng đề kiểm tra (Ngân hàng câu hỏi)

20- 27

 

Môn GDCD

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Thảo luận, góp ý xây dựng chuyên đề 2

13

2

Thảo luận, góp ý xây dựng chuyên đề 2

20- 27

 

 

  1. Các nhiệm vụ khác

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian

1

Tổ chức xây dựng và giảng dạy  chuyên đề

Cả tổ

Trong tháng

2

Tổ chức thao giảng chào mừng 20/11

BGH, tổ trưởng

GVBM

10/18/11

3

Các tổ chuyên môn tiếp tục dự giờ, kiểm tra nội bộ 1/6 GV trong tổ hoàn thành 50% kế hoạch)

BGH-TT và TPCM, Gv được kiểm tra

Trong tháng

 

4

Tổ chức KTGHKI theo kế hoạch của Sở (Nếu có)

BGH-GVBM

Theo kế hoạch của Sở

5

Thực hiện giảng dạy  nghề,HDNGLL và GDHN tháng 11,dạy ôn khối 12, phụ đạo học sinh yếu, dạy bù đắp kiến thức

GV được phân công, Gv đăng ký

Theo TKB

 

6

Kiểm tra nội bộ, kiểm tra định kỳ về công tác chuyên môn

BGH-TTCM

Thường xuyên

7

Họp tổ sinh hoạt chuyên môn và kiểm tra hồ sơ giáo án

TTCM, GV

2 lần/ tháng

V. Tháng 12/2019.

1. Sinh hoạt chuyên môn

Môn Tiếng Anh

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Thảo luận xây dựng Chuyên đề ôn thi THPTQG:

13

2

Thảo luận xây dựng Chuyên đề ôn thi THPTQG:

20- 27

 

Môn GDCD

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Thảo luận xây dựng Chuyên đề ôn thi THPTQG:

13

2

Thảo luận xây dựng Chuyên đề ôn thi THPTQG:

20- 27

2. Các nhiệm vụ khác

 

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian

1

Rà soát chương trình, thống nhất nội dung ôn tập, kiểm tra học kỳ I

TTCM, TPCM

Theo thời gian chỉ đạo của Sở

2

Kiểm định chất lượng đề tham khảo HKI khối 12 nộp qua gmail, ban ra đề chọn đề, in ấn, phô tô

Ban ra đề

Trước ngày kiểm tra 10 ngày

4

Tổ chức thi học kỳ I theo đề chung; Xét duyệt kết quả học kỳ I của các lớp

BGH-GVBM, GVCN

Theo kế hoạch của Sở

 

Tổ chuyên môn thống kê chất lượng bộ môn, so với chỉ tiêu kế hoạch đầu năm, thống kê tỉ lệ đạt ở các bộ môn

Tổ CM

Sau thi 5 ngày

6

Sơ kết công tác chuyên môn ở tổ và bàn phương hướng học kỳ 2

TTCM

28-30/12

7

Kiểm tra nội bộ, kiểm tra định kỳ về công tác chuyên môn

BGH-TTCM

Trong tháng

8

Thực hiện giảng dạy nghề, HDNGLL và GDHN tháng 12, dạy ôn khối 12, phụ đạo học sinh yếu, dạy bù đắp kiến thức

GV được phân công

Trong tháng, tập trung cao độ trong tuần phụ đạo trong tuần 16-18

9

Họp tổ sinh hoạt chuyên môn, kiểm tra hồ sơ sổ sách

Cả tổ

2 lần trong tháng

VI. Kế hoạch tháng 1/ 2020

1 Sinh hoạt chuyên môn

Môn Tiếng Anh

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Thảo luận xây dựng Chuyên đề ôn thi THPTQG:

13

2

Thảo luận xây dựng Chuyên đề ôn thi THPTQG:

20- 27

 

Môn GDCD

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Thảo luận xây dựng Chuyên đề ôn thi THPTQG:

13

2

Thảo luận xây dựng Chuyên đề ôn thi THPTQG:

20- 27

 

2.Các nhiệm vụ khác

 

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian

1

Kiểm tra nội bộ, kiểm tra định kỳ về công tác chuyên môn

BGH-TTCM, các GV

Trong tháng

2

Phân công giảng dạy kì 2

Cả tổ

Khi gần kết thúc kì 1

2

Thực hiện giảng dạy HDNGLL và GDHN tháng 1, dạy ôn khối 12 phụ đạo học sinh yếu, dạy bù đắp kiến thức

GV được phân công

Trong tháng

4

Hội thảo chuyên môn

BGH, TT, GV

10-15/1

5

Họp tổ sơ kết thi đua kì 1

Cả tổ

Theo lịch nhà trường

 

VII. Kế hoạch tháng 2/ 2019

  1. Sinh hoạt chuyên môn

Môn Tiếng Anh

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Thảo luận xây dựng Chuyên đề ôn thi THPTQG:

13

2

Thảo luận xây dựng Chuyên đề ôn thi THPTQG:

20- 27

 

Môn GDCD

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Thảo luận xây dựng Chuyên đề ôn thi THPTQG:

13

2

Thảo luận xây dựng Chuyên đề ôn thi THPTQG:

20- 27

 

2. Các nhiệm vụ khác

 

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian

1

Kiểm tra nội bộ, kiểm tra định kỳ về công tác chuyên môn

BGH-TTCM, GV

Trong tháng

2

Thực hiện giảng dạy nghề,HDNGLL và GDHN tháng 1, dạy ôn khối 12, phụ đạo học sinh yếu, dạy bù đắp kiến thức

GV được phân công

Theo TKB

3

Thi học sinh giỏi cấp trường, chọn đội tuyển thi HSG cấp tỉnh

BGH, GV ôn, HS

14-16/2

4

Họp tổ sinh hoạt chuyên môn, kiểm tra hồ sơ giáo án

Cả tổ

2 lần trong tháng

5

Thiết bị rà soát kiểm tra đề xuất mua bổ sung thiết bị dạy học

Thiết Bị

Từ 01 – 10

     

VIII. Kế hoạch tháng 3/ 2020

  1. Sinh hoạt chuyên môn

Môn Tiếng Anh

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Thảo luận xây dựng Chuyên đề ôn thi THPTQG:

13

2

Thảo luận xây dựng Chuyên đề ôn thi THPTQG:

20- 27

 

Môn GDCD

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Thảo luận xây dựng Chuyên đề ôn thi THPTQG:

13

2

Thảo luận xây dựng Chuyên đề 3

20- 27

2. Các nhiệm vụ khác

 

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian

1

Kiểm tra nội bộ, kiểm tra định kỳ về công tác chuyên môn

BGH-TTCM, GV

Trong tháng

2

Kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 2 theo kế hoạch của Sở (nếu có)

BGH- TTCM và  GVBM

Theo kế hoạch của Sở

3

Thực hiện giảng dạy HDNGLL và GDHN tháng 3, dạy ôn khối 12, phụ đạo học sinh yếu, dạy bù đắp kiến thức

GV được phân công

Trong tháng

4

Tư vấn, định hướng nghề nghiệp, hướng dẫn đăng kí dự thi

GVCN

1-10/3

5

Tổ chức đăng kí, viết hồ sơ thi THPT QG

GVCN

 Theo khung thời gian chung của Bộ, Sở

6

Thi Gv giỏi cấp tỉnh

BGH, GV tham gia

 Theo kế hoạch của Sở

7

Họp tổ sinh hoạt chuyên môn, kiểm tra hồ sơ sổ sách

Nhóm chuyên môn

2 lần trong tháng

IX. Kế hoạch tháng 4/ 2020

  1. Sinh hoạt chuyên môn

Môn Tiếng Anh

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Thảo luận xây dựng Chuyên đề ôn thi THPTQG:

13

2

Thảo luận xây dựng Chuyên đề ôn thi THPTQG:

20- 27

 

Môn GDCD

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Thảo luận xây dựng Chuyên đề ôn thi THPTQG:

13

2

Thảo luận xây dựng Chuyên đề 4

20- 27

2.Các nhiệm vụ khác

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian

1

Đẩy mạnh công tác phụ đạo HS yếu, GVBM bổ sung HS yếu qua vào lớp phụ đạo

GVBM

15-25/4

2

 Ôn tập,Thi HKII ở khối 12 ; Chuẩn bị thi HK 2 ở khối 10 và 11

BGH-GVBM

20/4-15/5

3

Kiểm tra nội bộ, kiểm tra định kỳ về công tác chuyên môn

BGH-TTCM, GV

Trong tháng

4

Kiểm định chất lượng đề tham khảo HKII khối 12

Ban kiểm định đề của tổ CM

Trước khi thi 10 ngày

5

Tổ chức kiểm tra  hồ sơ GV HK2

BGH-TTCM-TPCM

15/4

7

Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thi nghề phổ thông ở khối 11

Theo QĐ của Sở

15-20/4

8

Thực hiện giảng dạy HDNGLL và GDHN tháng 4

GV được phân công

Thứ 6 tuần thứ 2

9

Tổ chức thi thử THPT QG khối 12

CM, các tổ trưởng , GV 9 môn

10-20/4

10

 Làm hồ sơ thi THPT QG, nhập dữ liệu thi

CM, GVCN 12, thư kí

Theo lịch của Bộ, Sở

11

Họp tổ sinh hoạt chuyên môn, kiểm tra hồ sơ

Nhóm tổ chuyên môn

2 lần/ tháng

 

X. Kế hoạch tháng 5/ 2020

1. Sinh hoạt chuyên môn

Môn Tiếng Anh

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Thảo luận xây dựng Chuyên đề ôn thi THPTQG:

13

2

Thảo luận xây dựng Chuyên đề ôn thi THPTQG:

20- 27

 

Môn GDCD

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Thảo luận xây dựng Chuyên đề ôn thi THPTQG:

13

2

Thảo luận xây dựng Chuyên đề ôn thi THPTQG:

20- 27

2. Các nhiệm vụ khác

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian

1

Tiếp tục tổ chức thi HKII ở khối 10 và 11

BGH-GVBM

Theo kế hoạch của Sở

2

Các tổ chuyên môn chấm thi HKII và tổng kết điểm trung bình môn ghi số điểm .

BGH-TT và TPCM

Sau khi thi

3

Tổ chức kiểm tra chéo việc ghi điểm và xếp loại học sinh giữa các lớp chủ nhiệm

GVCN theo phân công của BGH

Sau khi chấm, dự kiến điểm

4

Xét duyệt kết quả học kỳ II của các lớp

BGH – GVCN

Sau khi hoàn thiện

5

Các tổ chuyên môn thống kê chất lượng bộ môn, so với chỉ tiêu kế hoạch đầu năm, thống kê tỉ lệ đạt ở các bộ môn

Tổ CM

20-25/5

6

Tổng kết công tác chuyên môn ở các tổ, góp ý nội dung chương trình và bàn phương hướng bồi dưỡng thường xuyên hè, phân công GVBM ôn tập cho HS thi lại.

TTCM

20-25/5

7

Kiểm tra sổ gọi tên ghi điểm của GT và GVBM

BGH-TTCM

20-25/5

8

Dạy GDHN, HĐNGLL tháng 5, hướng dẫn thực hiện nội dung tháng 6-7-8

GV được phân công

Thứ 6 tuần thứ 2

XI. Kế hoạch tháng 6,7/ 2020

1. Sinh hoạt chuyên môn:

 - Rà soát tổ chức kiểm tra HSSS cá nhân.

2.Các nhiệm vụ khác

 

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian

1

Coi thi tốt nghiệp THPT và chấm thi

Theo QĐ của Sở

Theo lịch của Sở

3

Thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 10

Ban tuyển sinh

Tháng 7

4

Tổ chức các lớp ôn tập thi lại trong hè 

GVBM theo phân công của BGH

1-10/8

6

Tổ chức xét duyệt HS lên lớp

BGH

12/8

8

Tập huấn, bồi dưỡng hè

GVBM

Theo lịch của Sở, Huyện

IV. Các hoạt động giáo dục khác liên quan đến bộ môn (công tác giáo viên chủ nhiệm, hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể đục – thể thao, công tác đoàn, đội, NGLL, …vv.)           

1. Công tác chủ nhiệm lớp

Chỉ tiêu: 01 tập thể lớp chủ nhiệm có điểm thi đua nằm trong top 10 của nhà trường; 100% các lớp đạt chỉ tiêu đăng kí với nhà trường từ đầu năm.

Biện pháp thực hiện:

- Giáo viên chủ nhiệm có kế hoạch chủ nhiệm và hồ sơ chủ nhiệm theo yêu cầu.

- Nắm rõ đặc điểm tình hình học sinh, có phương pháp chủ nhiệm hiệu quả.

 - Phối hợp với giáo viên bộ môn, các tổ chức trong và ngoài nhà trường giáo dục học sinh.

- Phối hợp với phụ huynh quan tâm đến những đối tượng khác nhau trong lớp nhằm kịp thời động viên, uốn nắn học sinh.

- Tổ chức cho học sinh học tập nội quy, quy định của nhà trường.

- Duy trì sĩ số học sinh.

- Thường xuyên lồng ghép các vấn đề kĩ năng, kinh nghiệm và các văn bản chủ nhiệm vào các buổi sinh hoạt tổ nhằm giúp anh em có thêm kiến thức chủ nhiệm.

2. Các công tác khác.

Chỉ tiêu: 100% giáo viên trong tổ tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…

Biện pháp:

- Tham gia công tác bồi dưỡng chuẩn hoá, bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trong tỉnh theo yêu cầu của nhà trường.

- Tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động, các công tác khác của nhà trường, đoàn thể, đảm bảo nề nếp giờ giấc làm việc, hội họp.

- Tham gia các phong trào thi đua đua cấp trên tổ chức, sẵn sàng nhận nhiệm vụ theo yêu cầu của nhà trường, chấp hành các quy định về chuyên môn và quản lý của tổ, nhóm chuyên môn.

 

BAN GIÁM HIỆU PHÊ DUYỆT

 

 

 

Nguyễn Thị Chung

                                   TỔ TRƯỞNG

 

 

 

                                 Nguyễn Thu Hương

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 20
Tháng 07 : 6
Năm 2022 : 3.113